Vijesti

Intenzivni radovi na OrtoMachu.

Bliže se kraju intenzivni radovi na OrtoMachu. Montaža mehaničkog dijela je pri kraju, na slikama nema panela za oblaganje stroja. Paneli će biti montirani u Brodu kako se ne bi oštetili. Za sada su postavljeni samo na elektro ormar radi sigurnosti pri testiranju. Elektro ormar je složen i treba provesti kablove do motora. Slijedi integracija …

Nabava poliuretanskih blokova

08.05.2015. Tvrtka Polimix d.o.o. isporučila ugovorene predoblikovane zakrivljene kvadre – blokove od poliuretana visoke gustoće.

Skeniranje pacijenata

U prostorijama Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, u Gundulićevoj 20A, dana 30.04.2015., izvršeno je skeniranje pacijenata za potrebe projekta OrtoFLEX.