Treći partnerski sastanak

Treći partnerski sastanak

Prema planu je održan Treći partnerski sastanak na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u učionici G101 dana 03. srpnja 2014. godine. Sastanak je počeo u 12:00 sati.