Tag Archives: skeniranje

Skeniranje pacijenata

U prostorijama Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, u Gundulićevoj 20A, dana 30.04.2015., izvršeno je skeniranje pacijenata za potrebe projekta OrtoFLEX.