Tag Archives: Prvi partnerski sastanak

Prvi partnerski sastanak

Prema planu je održan Prvi partnerki sastanak na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u učionici 101, 09. srpnja 2013. godine. Sastanak počeo u 10:10 sati.