Snimanje reportaže o OrtoFLEX projektu

Snimanje reportaže o OrtoFLEX projektu

Dana 24.03.2015. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu bila je snimateljska ekipa angažirana od strane MZOS-a, koja je snimila reportažu o aktivnostima i rezultatima projekta OrtoFLEX.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.