Referentna prostorna digitalizacija torza pacijenata

Referentna prostorna digitalizacija torza pacijenata

U srijedu, 18. 6. ’14. napravili smo referentnu prostornu digitalizaciju ili 3d skeniranje torza svih deset pacijenata pomoću uređaja Artec Eva. Rezultati digitalizacije će poslužiti kao referentni modeli za provjeru vlastitog digitalizatora. Također ćemo modele upotrijebiti za probna rezanja poliuretana na višeosnom obradnom centru.