Prvi partnerski sastanak

Prvi partnerski sastanak

Prema planu je održan Prvi partnerki sastanak na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u učionici 101, 09. srpnja 2013. godine. Sastanak počeo u 10:10 sati.

Uvodnu riječ o projektu održao je prof. dr.sc. Pero Raos. Nakon uvodnog razgovora održano je kratko predstavljanje članova partnerskih institucija. Riječ je nakon toga preuzeo prof.dr.sc. Tomislav Galeta te izlagao ukratko o projektu.

Prezentacija i zapisnik sa sastanka se mogu preuzeti sa linkova.