Prostorno snimanje ljudskog torza – Industrijski Park Nova Gradiška

Prostorno snimanje ljudskog torza – Industrijski Park Nova Gradiška

22.04.2014. u prostorima Industrijskog parka u Novoj Gradišci obavljeno je probno prostorno snimanje (3D skeniranje) ljudskog torza. Za skeniranje je korišten uređaj ATOS Compact Scan.

Nakon kalibriranja uređaja i ljepljenja referentnih točaka na objekt te nakon finog podešavanja nekih parametara skeniranja, dobiveni su iznenađujuće kvalitetni rezultati prostornog snimanja ljudskog torza. Kvaliteta rezultata iznenađuje stoga što je uređaj Compact Scan primarno namijenjen za industrijske potrebe preciznog mjerenja mirnih objekata pa je osjetljiv i na najmanji pomak. Svaki piksel zasebna mjerna točka koju mjeri sa stotinkom milimetra točno. Postupak mjerenja zahtjeva projekciju uzastopnih svjetlosnih uzoraka tijekom kojih ne smije doći do pomaka. Ako dođe, ATOS traži ponavljanje mjerenja, jer je bolje i ne dobiti točke nego dobiti netočne za koje korisnik ne zna.

Snimanje je obavljeno kao referenca za razvoj vlastitog uređaja i daljnji rad na projektu. Radi provjere točnosti snimanja, planira se izrada prostornog modela u boji s kartom odstupanja. Prilikom ovog prostornog snimanja uočeno je dosta činjenica koje će poslužiti kao dragocjeno iskustvo na aktivnostima koje slijede u nastavku projekta.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.