Obuka za rad s 3D skenerom Artec Eva

Obuka za rad s 3D skenerom Artec Eva

Dana 10.06.2014. u CAD laboratoriju na Strojarskom Fakultetu održana je obuka za rad s 3D skenerom Artec Eva koju je održao gosp. Vedran Starčević iz tvrtke CADPRINT. G. Starčević je obuku održao u formi webminara pomoću Adobe Connect Pro tehnologije i CARNet telekonferencijske infrastrukture te je pristup bio omogućen i udaljenim korisnicima. Objašnjene su sve funkcije skenera i pokazani prateći primjeri. Također je demonstrirano spajanje više skenova u jednu cjelinu, ispravljanje grešaka nastalih pri skeniranju te dotjerivanje modela.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.