Novi uređaj u laboratoriju za preradu polimera

Novi uređaj u laboratoriju za preradu polimera

U laboratoriju za preradbu polimera na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu puštena je u rad sušilica za sušenje granulata i kalup za injekcijsko prešanje.