Intenzivni radovi na OrtoMachu.

Intenzivni radovi na OrtoMachu.

Bliže se kraju intenzivni radovi na OrtoMachu. Montaža mehaničkog dijela je pri kraju, na slikama nema panela za oblaganje stroja. Paneli će biti montirani u Brodu kako se ne bi oštetili. Za sada su postavljeni samo na elektro ormar radi sigurnosti pri testiranju. Elektro ormar je složen i treba provesti kablove do motora. Slijedi integracija softwarea i parametriranje.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.