Instalacija 3D printera u boji Mcor Iris

Instalacija 3D printera u boji Mcor Iris

U srijedu, 11. lipnja i četvrtak, 12. lipnja 2014. pustili smo u rad novi 3D printer u boji Mcor Iris. Izradili smo prvi probni model. Slijedi izrada modela dijela leđa u boji. Uređaj će u sklopu projekta OrtoFLEX poslužiti za vizualnu analizu odstupanja modela ortoza i torza pacijenata.