Drugi partnerski sastanak

Drugi partnerski sastanak

Prema planu je održan Drugi partnerski sastanak na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u južnoj zgradi, prizemlje, u učionici S6 dana 30. listopada 2013. godine. Sastanak počeo u 13:00 sati.

Sastanku su nazočili:

  • prof.dr.sc. Pero Raos
  • doc.dr.sc. Tomislav Galeta
  • dipl.ing. Miroslav Mazurek
  • dr.sc. Vjekoslav Galzina
  • Vesna Došlić
  • dr.sc. Josip Stojšić
  • prof.dr.sc. Mladen Šercer
  • doc.dr.sc. Damir Godec
  • dr.sc. Ana Pilipović
  • dipl. politolog Maja Krznarić

Na početku sastanka Prof.dr.sc. Pero Raos i doc.dr.sc. Tomislav Galeta pozdravljaju prisutne. Doc.dr.sc. Tomislav Galeta ukratko prezentira do sada provedene aktivnosti.

Prezentacija i zapisnik sa sastanka se mogu preuzeti sa linkova.